Компютърен периметър

equipment

Компютърен периметър

Зрителното поле е пространството, което човек може да види при фиксиран напред поглед. Най-точният метод за изследване на зрителното поле е компютърната периметрия /КП/.

Много важен метод при изследване на глаукома и други дегенеративни заболявания на зрителния нерв, както и след мозъчен инсулт, тумори на мозъка и др.

Компютърната периметрия е едно от най-важните изследвания за откриване и проследяване на глаукома.

Тестът на зрителното поле /периметрия/ е вид офталмологично изследване, което може да открие нарушения на централното и периферното зрение, причинени от различни заболявания като глаукома, инсулт, заболяване на хипофизата, мозъчни тумори или други неврологични дефицити. Машинно базираните периметрични тестове подпомагат диагностиката, като позволяват детайлна разпечатка и анализ на зрителното поле на пациента. Автоматизираната периметрия протича по предварително зададена програма, задавайки на пациента различни по осветеност светлинни стимули. Пациентът посочва дали вижда светлината чрез натискане на бутон.

 

Използването на бял фон и светлини с нарастваща яркост се нарича периметрия „бяло върху бяло“. Този тип периметрия е най-често използваната в клиничната практика. Този метод обикновено се използва за ранно откриване на слепи петна в зрителното поле. Пациентът седи пред малък вдлъбнат купол със светеща мишена в центъра. Брадичката лежи върху машината и окото, което не се тества, е покрито.

На пациента се дава бутон, който да се използва по време на изследването. Пациентът е поставен пред купола и е помолен да се фокусира върху целта в центъра. След това компютър осветява вътрешния купол и пациентът трябва да натиска бутона всеки път, когато се види светлина. След това компютърът автоматично картографира и изчислява зрителното поле на пациента. Периметричното изследване е важно и незаменимо при скрининга, диагностицирането и наблюдението на различни заболявания на очите, ретината, зрителния нерв и мозъка.