Диабетна ретинопатия

Диабетна ретинопатия

Диабетна ретинопатия е хронично очно заболяване, в резултат на метаболитното заболяване захарен диабет. Една от водещите причини за слепота при хората в работоспособна възраст.

Диабетна ретинопатия

Представлява засягане на малките съдове на окото с повишена съдова пропускливост, запушване на кръвоносните съдове, множество кръвоизливи, зони на исхемия и пролиферация.

Различават се два типа диабетна ретинопатия: непролиферативна и пролиферативна.

Ранната диагностика, стадиране  и навременно лечение на заболяването са основополагащи за справянето с него.

Основен метод за диагностика на уврежданията на макулата при диабетната ретинопатия е оптичната конерентна томография /ОСТ/.

Related Posts