Tag

очно заболяване
глаукома
Глаукомата е заболяване с нарастващо обществено значение. Тя е на второ място като причина за необратима слепота в света.
Read More